Mô tơ không có điện nguồn vào Cửa cuốn tự chạy lên , xuống khi không có người điều khiển Điều khiển mô tơ hoạt động nhưng lá cửa không cuốn lên được Bộ điều khiển có nhận tín hiệu nhưng mô tơ không hoạt động Lá cửa cuốn cuộn ngược dẫn đến xô lá , đứt lá Mạch sạc mach kích lưu điện chập không cho điện nguồn cấp ra mô tơ Ăc quy cửa cuốn chai không lưu được điện Cửa đẩy tay nặng hơn rất nhiều so với trước đó ( cót cửa cuốn bi đứt )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *